Ecological economics Environment & Human Development Political ecology Press bits

Cap a una economia real

El meu germà Carles m’ha fet arribar un article de reflexió d’en Kernan Heinz sobre l’economia finançera. L’he trobat interessant i molt divulgatiu. Explica de forma molt simple què fan els bancs amb els nostres diners i com es beneficien mitjançant la concessió de crèdits, i raona sobre perquè cal regular l’economia finançera i refocalitzar-nos en l’economia productiva.

Si us interessa la temàtica, féu un cop d’ull a un volum recent de la revista Ecologia Política on alguns articles aborden les contradiccions de l’economia finançera amb més detall i, en particular, des de la perspectiva de l’economia ecològica i l’ecologia política. Hi escriuen en Joan Martinez-Alier i en Herman Daly, entre d’altres.